Loading Events
  • This event has passed.

Prvi IPMA Megaprojects SIG sastanak održan je u rujnu 2015. u Primoštenu. Paralelno, održana je i 12. OTMC konferencija.

Megaprojekti su veliki investicijski projekati koji u pravilu koštaju više od 0,5 milijarde eura ili 1 milijardu američkih dolara. Megaprojekti su iznimno složeni, uzimajući u obzir tehničku i ljudsku komponentu. Globalno gledajući, 20% ukupnog svjetskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) uloženo je u kapitalne projekte – megaprojekte. Svrha im je stvoriti “mega” promjenu, koja je važna ne samo za klijente i izvođače, nego i za samu zajednicu. Važnost megaprojekata leži u činjenici da pomoću njih društvo ulaže u dostupne buduće resurse – stoga, megaprojekti imaju moć stvoriti i odrediti našu budućnost.
cs
IPMA Megaprojects SIG okupila je stručnjake i profesionalce koji rade na megaprojektima. Cilj sastanka bila je razmjena iskustava, aktivnosti i znanja kako bi se istražile mogućnosti potencijalnog formiranje IPMA Megaprojects SIG – mreže stručnjaka s posebnin interesom u megaprojektima. Na sastanku su predstavljene ključne aktivnosti istraživanja provedenog do sada u području megaprojekata, te su predstavljeni neki od aktualnih megaprojekata u Europi. Glavni predavači bili su: Reinhard Wagner (IPMA), Mauro Mancini (EU Cost Megaproject Action/Politecnico di Milano), Harry T. Dimitriou (The OMEGA Centre, Bartlett School of Planning, University College London (UCL)), Marcel Hertogh (TU Delft /NETLIPSE), Simon Henley (ICCPM), Konrad Spang (University of Kassel), Giorgio Locatelli (EU Cost Megaproject Action/University of Leeds – School of Civil engineering), Hugo Priemus (TU DELFT), John Pelton (CROSSRAIL) i Caroline Lemoine (EIB). Jedna od glavnih ideja ovog sastanka bilo je predstavljanje najboljih svjetskih praksi iz naučenih lekcija o megaprojektima. Također, bitnu ulogu imalo je i predstavljanje ideja za uspješnijim upravljanjem megaprojektima u budućnosti. Sve više i više stručnjaka svoje poslovne aktivnosti obogaćuje međunarodnom razmjenom. Stoga, pokretanjem 1st IPMA Megaprojects SIG sastanka, IPMA daje doprinos razvoju projektnog menadžmenta.
Prezentacije sa 1st IPMA Megaprojects SIG sastanka možete preuzeti ovdje.

Sandra Mišić, MA