huup-slider-certifikacije

Pokreće ljude
u pravom smjeru

Iskoristite moć IPMA Certifikacije

Prijava za certifikaciju

DOKUMENTI ZA PRIJAVU OVJERE

Prijava sa kompletnom dokumentacijom  dostavlja se elektronski administratoru ovjere, Pleše Danijelu,  na mail: capm-cert@capm.hr

Zahtjev

(obrazac se može dobiti od HUUP-CERT ili s web stranice)

Lista projekata

kojim kandidat dokazuje iskustvo u vođenju projekata kao uvjet za pristupanje ovjeri

Životopis

(format nije propisan) koji uz osobne podatke treba sadržavati osnovnu i profesionalnu edukaciju, prošla i sadašnja zaposlenja, te kratki opis tvrtke u kojoj radi.

Opis projekta

Treba opisati projekt na kojem kandidat radi ili je radio, svoju ulogu i zadatke koje je obavljao na projektu, kao i pozitivna i negativna iskustva.

Dvije reference

Treba navesti dvije osobe (ime, tvrtka ili ustanova, položaj, adresa, telefon) koje mogu dati informacije o kandidatu.

Obvezni i izborni koraci u početnom procesu ovjere:

Samoocjenjivanje

Kandidat treba na za to određenom obrascu ocjeniti svoju osposobljenost po svakom od tih elemenata. Obrazac se može dobiti od HUUP-CERT ili sa web stranice HUUP-a www.capm.hr. Ispunjeni obrazac za samoocjenjivanje prilaže se prijavi u tri primjerka i zajedno s prijavom dostavlja HUUP-CERT-u. Ispitivači će proučiti samoocjenjivanje i o njemu porazgovarati s kandidatom tijekom ovjeravanja.

Opis skale vrijednosti za samoocjenjivanje