huup-slider-certifikacije

Pokreće ljude
u pravom smjeru

Iskoristite moć IPMA Certifikacije

Ovjera

Ovjera osposobljenosti za vođenje projekata, koja udovoljava zahtjevima međunarodnih direktiva harmonizacije, postoji u Hrvatskoj od 2002. godine. U zajednici s više od 60 nacionalnih organizacija za ovjeru osposobljenosti, te kao članica Međunarodne udruge za upravljanje projektima – IPMA (International Project Management Association), Hrvatska udruga za upravljanje projektima HUUP-CAPM provodi ovjeru osposobljenosti preko svoje posebne jedinice CAPM-CERT. Ta jedinica ovjerava osposobljenost za rad na vođenju projekata osobama koje imaju potrebno znanje iz upravljanja projektima, dovoljno iskustva na projektima i programima i odgovarajuće osobne karakteristike.

Certifikacijske razine

Ovjeravanje osposobljenosti

Ovjera po međunarodno priznatoj certifikaciji od strane nezavisnih ispitivača dokazuje da je neka imenovana osoba sposobna obavljati određene zadatke. To se potvrđuje pisanom ispravom (IPMA Certificate) koja se izdaje na osnovi pravila sustava ovjere te je prepoznat i vrijedi u čitavom svijetu.

IPMA četverostupanjski sustav ovjere (IPMA 4-L-C)

Ovjera se radi prema međunarodnom sustavu ovjere za sljedeće razine osposobljenosti:

Razina A:

Certified Projects Director/IPMA LEVEL A

Ovjereni direktor projekata/ Voditelj programa/ Voditelj portfelja projekata

Razina C:

Certified Project Manager/IPMA LEVEL C

Ovjereni voditelj projekta

Razina B:

Certified Senior Project Manager/IPMA LEVEL B

Ovjereni viši voditelj projekta/ Voditelj složenog projekta

Razina D:

Certified Project Management Associate/IPMA LEVEL D

Ovjereni suradnik za upravljanje projektima

Pojedine razine osposobljenosti mogu se ovjeriti jedna za drugom, ili, ukoliko su ispunjeni određeni preduvjeti, neposredno za određenu razinu.

Koje prednosti donosi ovjera?

Sudionicima u upravljanja projektima

 • Provjera i poboljšanje vlastitih sposobnosti,
 • Međunarodno priznata ovjera kojom se potvrđuje stručnost i osposobljenost,
 • Neutralno i nezavisno priznanje osposobljenosti za upravljanje projektima,
 • Dobivanje priznatog naslova,
 • Mogućnost ubrzanja profesionalne karijere,
 • Napredovanje u organizaciji i sigurnost radnog mjesta,
 • Osobna korist u karijeri i tržišnoj utakmici

Tvrtkama koje pružaju usluge upravljanja projektima

 • Dokaz o stručnoj kvalifikaciji i osposobljenosti njihovih djelatnika,
 • Usporedivi standard kvalitete za voditelje projekata,
 • Povećanje efeikasnosti i proizvodnosti,
 • Bolji “image” tvrtke kroz kompetentne voditelje projekata,
 • Prednost u kvalifikacijama za dobivanje poslova.

Korisnicima usluga

 • “Best Practice” u upravljanju projektima,
 • Veća izvjesnost da će od stručnjaka za upravljanje projektima dobiti “state-of-the-art” usluge,
 • Bolji rezultati u vođenju projekata.

Tko može tražiti ovjeru osposobljenosti?

Razina A – C

Iskusni voditelji projekata, direktori, voditelji programa i voditelji portfelja projekta za:

 • Investicijske projekte
 • Razvojne i istraživačke projekte,
 • Projekte u informatici i telekomunikacijama,
 • Projekte reorganizacije i unapređenja poslovanja.

Razina D

Svatko tko ima dovoljno znanja i sposobnosti iz svih područja upravljanja  projektima, bez obzira na iskustvo, te sudjelovanje na seminaru ili workshop-u iz  upravljanja projektima (Project Management) u zemlji ili inozemstvu.

Ponovna ovjera ( Recertifikacija )

Valjanost certifikata svake razine je 5 godina. Tijelo za ovjeru prati rokove u kojima kandidatu istječe valjanost certifikata te ga dovoljno unaprijed informira o datumu ponovne ovjere.

Postupak ponovne ovjere različiti je od postupka prve ovjere. Koncentrira se na aktivnosti u upravljanju projektima i zadatke, te kontinuirani razvoj u upravljanju projektima te eventualne moguće promjene za idući stupanj. Informacije podsjećaju vlasnika certifikata o postupku ponovne ovjere i nagovješćuju moguću promjenu stupnju.

Tko daje ovjeru sposobnosti iz upravljanja projektima?

Ovjeru sposobnosti iz područja upravljanja projektima obavlja CAPM-CERT jedinica koju je osnovala Hrvatska udruga za upravljanja projektima – Croatian Association of Project Management (HUUP-CAPM). CAPM-CERT je međunarodno priznata organizacija za obavljanje ovjere i ovlaštena je za ovjeru sposobnosti od strane International Project Management Association (IPMA). Ispite i procjenu kandidata u okviru postupka ovjeravanja rade ispitivači ovlašteni od strane IPMA: Mladen Radujković i Vladimir Skendrović.

Termini ovjere za 2018.g

 • Četvrtak, 22.2.2018.
 • Četvrtak, 19.4.2018.
 • Subota, 09.6.2018.
 • Četvrtak, 18.10.2018.
 • Četvrtak, 06.12.2018.

Informacije o ovjeri

Detaljne informacije o datumima ovjeravanja, cijenama ovjere, raspoloživoj dokumentaciji i druge informacije mogu se dobiti od:

Mladen Radujković – predsjednik udruge
E mladen@projectexpert.hr

+385 91 251-2351

Leo Penović – menadžer za certifikaciju
E leopenovic@me.com

+385 91 1444-221

Danijel Pleše – administrator za certifikaciju
E capm-cert@capm.hr

+385 95 855-0418