huup-slider-certifikacije

Pokreće ljude
u pravom smjeru

Iskoristite moć IPMA Certifikacije

Struktura certifikata i sposobnosti

Podloge i struktura ovjeravanja sposobnosti

Ovjera osposobljenosti koju provodi HUUP-CERT, ovlaštena organizacija za ovjeru voditelja projekata u sastavu Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP-IPMA), slijedi međunarodni koncept IPMA Universal-Four-Level-Certification System (Slika 1). IPMA (International Project Management Association) je međunarodna udruga za upravljanje projektima čiji član je i HUUP-CERT

Stručna osnova navedenog koncepta je NCB (National Competence Baseline), tj. hrvatska pravila usvojena od HUUP-a na temelju IPMA Competence Baseline (ICB) verzija 3.0. ICB su međunarodne smjernice za ocjenjivanje sposobnosti u području upravljanja projektima, objavljene na tri jezika – engleskom, njemačkom i francuskom i daje sadržajnu podlogu za opće svjetsko priznanje nacionalnih programa kvalifikacije i ovjere voditelja projekata na četiri razine. NCB sadrži 46 elementa upravljanja projektima za ocjenu znanja i iskustva iz upravljanja projektima. Od toga je 20 tehničkih elemenata (Technical competence elements), 15 elemenata iz sposobnosti odnosa među ljudima (Behavioural competence elements) i 11 kontekstualnih elemenata (Contextual competence elements). NCB se može naći na web portalu HUUP-a (www.capm.hr).

Međunarodno dogovorene i od strane IPMA članica međusobno priznate četiri razine kvalificiranosti i ovjere iz upravljanja projektima, vođene su potrebama prakse. U tom smislu su za pojedine razine, prema definicijama iz NCB određeni ulazni uvjeti i karakteristike koje moraju zadovoljiti kandidati. Uz opće ulazne uvjete HUUP-CERT je odredio da se za sve razine certifikata (razina A do D) traži osnovno i stručno školovanje u najmanjem ukupnom trajanju od 14 godina.

1 Tehničke sposobnosti / Technical competence

1.01 Uspjeh upravljanja projektima / Project management success
1.02 Interesni sudionici / Interested parties
1.03 Zahtjevi i ciljevi projekta / Project requrements & objectives
1.04 Rizici i prilike / Risk & opportunity
1.05 Kvaliteta / Quality
1.06 Organizacija projekta / Project organization
1.07 Timski rad / Teamwork
1.08 Rješavanje problema / Problem resolution
1.09 Struktura projekta / Project structures
1.10 Opseg i isporuke / Scope & deliverables
1.11 Vrijeme i faze projekta / Time & project phases
1.12 Resursi / Resources
1.13 Troškovi i financiranje / Cost & finance
1.14 Nabava i ugovori / Procurement & contracts
1.15 Promjene / Changes
1.16 Kontrola i izvještaji / Control & reports
1.17 Informacije i dokumentiranje / Information & doumentation
1.18 Komunikacija / Communication
1.19 Pokretanje / Start up
1.20 Zatvaranje / Close out

2 Društvene sposobnosti / Behavioural competences

2.01 Vodstvo / Leadership
2.02 Angažiranja i motivacija / Engagement & motivation
2.03 Samokontrola / Self control
2.04 Upornost / Assertiveness
2.05 Relaksacija / Relaxation
2.06 Otvorenost / Openness
2.07 Kreativnost / Creativity
2.08 Orjentiranost rezultatima / Result orientation
2.09 Učinkovitost / Efficiency
2.10 Konzultiranje / Consultation
2.11 Pregovaranje / Negotiation
2.12 Sukobi i krize / Conflict & crisis
2.13 Pouzdanost / Reliability
2.14 Uvažavanje vrijednosti / Values appreciation
2.15 Etika / Ethics

3 Contextual competence / Sadržajne sposobnosti

3.01 Projektna orjentacija / Project orientation
3.02 Orijentacija na program / Programme orientation
3.03 Orijentacija na portfelj / Portfolio orientation
3.04 Implementacija projekata, programa i portfelja / Project, programme & portfolio implementation
3.05 Stalna organizacija / Permanent organisation
3.06 Poslovanje / Business
3.07 Sistem, proizvodi i tehnologija / System, products &technology
3.08 Upravljanje osobljem / Personnel management
3.09 Zdravlje, osiguranje, sigurnost i zaštita okoliš / Health, security, safety & environment
3.10 Financije / Finance
3.11 Pravo / Legal