PREDSJEDNIŠTVO2019-09-16T20:53:19+02:00

onama
[perent]

Predsjedništvo

1

Predsjednik HUUP-a

Prof. dr. sc. Mladen Radujković

A Kačićeva 26, Zagreb 10000, Hrvatska
mladen-vukomanovic

Potpredsjednik HUUP-a

izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović

E mvukoman@grad.hr

TAJNIK HUUP-a

Dr. sc. Sandra Matuhina

E sandra.matuhina@ekspertus.hr
GSM +385 98 992 2448
7

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Dr.sc. Zlatko Barilović

E zlatko.barilovic@bak.hr
4

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Davor Čengija

E davor.cengija@gmail.com
3

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Dr.sc. Darija Ivandić Vidović

E divandicvidovic@gmail.com
dsc_3973

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Robert Kartelo

E Robert.Kartelo@voda.hr
20

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Mr. sc. Hrvoje Meštrović, dipl.ing.građ.

E hrvoje@primakon.com
dsc_3959

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Laurita Pavlišak Košta

E lauritapavlisak@gmail.com
vicko-skerlj

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Vicko Škerlj

E Vicko.Skerlj@algebra.hr
8

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Rebeka Danijela Vlahov, doc.dr.sc

E rdvlahov@gmail.com
3

ADMINISTRATOR HUUP-a

Željka Kalvi

E capm-cert@capm.hr
dsc_4022a

WEB administrator

dsc_4022a

REGIONALNI KOORDINATOR – RIJEKA

Renata Simčić

E huup.kcri@gmail.com

HIJERARHIJU PREDSJEDNIŠTVA POGLEDAJTE OVDJE