Projekti

Projekti

Poziv za prijavu za 2011 YOUNG PROJECT MANAGER AWARD

award4. svibnja 2011 IPMA YOUNG CREW objavila je poziv za prijavu za 2011 Young Project Manager Award. Ova nagrada se dodjeljuje mladim voditeljima projekata koji su sudjelovali, odnosno bili na čelu uspješnih projekata te samim time imali utjecaja na međunarodno poslovanje. Nagrada prepoznaje talente u usponu i postignuća mladih voditelja projekata koji su na početku svojih karijera.

Natječaj je otvoren za sve voditelje projekata u dobi od 18 do 35 godina starosti.

Kriteriji za vrednovanje natječaja se temelje na ICB-u (International Competence Baseline), a finalisti će biti izabrani na temelju važećih aplikacija i kvalitete apliciranog projekta.

Prijaviti se mogu i osobe koje nisu članovi hrvatskog YOUNG CREW-a.

Svi finalisti će dobiti nagrade u obliku financijskog sponzorstva od 1.500,00 Eura za odlazak na IPMA YOUNG CREW konferenciju i radionicu u Brisbaneu u Australiji koja se održava u listopadu 2011.

Aplicirati se mogu svi zainteresirani, koji zadovoljavaju navedene kriterije, do ponoći 17. lipnja 2011.

Da biste se prijavili za ovogodišnju nagradu posjetite sljedeći link:

http://www.surveymonkey.com/s/IPMAYoungPMAward

Zainteresirani mogu na navedenom linku preuzeti sve upute i dokumente za prijavu.

Kandidati će nakon zatvaranja roka prijave biti obavješteni o njihovom statusu odnosno daljnjim koracima.